0123 876 544
Bảng xếp hạng
Thứ hạng Họ và tên Trường Tỉnh/thành phố Điểm
8806 Nam Khánh Chuyên Hoá ĐH QG Hà Nội Hà Nội 0
8807 Nguyễn Thị Mai Phương THPT Bình Sơn Quảng Ngãi 0
8808 Nguyễn Anh Kiệt THPT Ung Văn Khiêm An Giang 0
8809 Nguyễn Thị Thu Hiền THPT Dương Xá Hà Nội 0
8810 Phạm Quốc Toản THPT An Nghĩa TP HCM 0
8811 Nguyễn Thanh Trang THPT Bùi Thị Xuân TP HCM 0
8812 Thùy Linh Võ THPT Số 1 Tư Nghĩa Quảng Ngãi 0
8813 Nguyễn Tấn Tài THPT Bình Minh Vĩnh Long 0
8814 Nguyen Thuy Linh THPT Việt -Đức Hà Nội 0
8815 Huỳnh Ngọc Trâm Anh THPT Diệp Minh Châu Bến Tre 0
8816 Phùng Phương Uyên THPT Quốc Oai Hà Nội 0
8817 Nguyễn Thu Trang THPT Phú Xuyên A Hà Nội 0
8818 Vi hồng lực THPT An Nghĩa TP HCM 0
8819 Nguyễn Thế Trung THPT An Nghĩa TP HCM 0
8820 Tùng Dương THPT Thượng Cát Hà Nội 0