0123 876 544
Bảng xếp hạng
Thứ hạng Họ và tên Trường Tỉnh/thành phố Điểm
8821 netprohoanglangtu THPT An Nghĩa TP HCM 0
8822 phạm thanh thủy THPT An Nghĩa TP HCM 0
8823 Vũ Trần Đoan Dương THPT An Nghĩa TP HCM 0
8824 Nguyễn Văn Thắng THPT An Nghĩa TP HCM 0
8825 Phạm Minh Trung THPT An Nghĩa TP HCM 0
8826 Nguyễn thị huyền THPT An Nghĩa TP HCM 0
8827 minhvuongtotite THPT An Nghĩa TP HCM 0
8828 QUang Bách THPT An Nghĩa TP HCM 0
8829 thanh THPT An Nghĩa TP HCM 0
8830 vũ đức phương THPT An Nghĩa TP HCM 0
8831 Nguyen Mạnh Duy Quyền THPT An Nghĩa TP HCM 0
8832 contho THPT An Nghĩa TP HCM 0
8833 Nguyễn Trung Nghĩa THPT An Nghĩa TP HCM 0
8834 Linh Turki THPT An Nghĩa TP HCM 0
8835 thuydung THPT An Nghĩa TP HCM 0