0123 876 544
Bảng xếp hạng
Thứ hạng Họ và tên Trường Tỉnh/thành phố Điểm
8836 Nguyễn Thị Thuý Diễm THPT Sào Nam Quảng Nam 0
8837 Thái Đoàn Ngọc Hân THPT An Nghĩa TP HCM 0
8838 Nguyễn Hồng Sơn THPT Chuyên Chu Văn An Lạng Sơn 0
8839 Vương Hồng Nhung THPT Thanh Thủy Phú Thọ 0
8840 Lê Hồng Anh THPT DL Mari Quyri Hà Nội 0
8841 Trần Thị Luận THPT Việt Yên 2 Bắc Giang 0
8842 Lê hạnh uyên THPT Võ Thị Sáu TP HCM 0
8843 nguyen trong nghia THPT An Nghĩa TP HCM 0
8844 Hoàng Ngọc Đức THPT Chuyên Thái Bình 0
8845 hoang anh tang THPT Chuyên Hùng Vương Phú Thọ 0
8846 minh manh THPT Cao Bình Cao Bằng 0
8847 Nguyễn Hoàng Minh Trường THPT Chi Lăng Lâm Đồng 0
8848 Nguyễn Quốc Thịnh THPT Lê Hồng Phong TP HCM 0
8849 Nguyễn Thi Thanh Mai Trường THPT Nguyễn Đăng Đạo Bắc Ninh 0
8850 Vũ Thị Hương THPT Đông Thụy Anh Thái Bình 0