0123 876 544
Bảng xếp hạng
Thứ hạng Họ và tên Trường Tỉnh/thành phố Điểm
8851 Trần Nguyễn Ánh Nguyệt THPT chuyên Bình Long - tỉnh Bình Phước Bình Phước 0
8852 Trần Trà My THPT Lệ Thủy Quảng Bình 0
8853 Nguyễn Văn tân Trường THPT Bình An Bình Dương 0
8854 Trần Trà My THPT Lệ Thủy Quảng Bình 0
8855 Tiên Trần THPT Long Thành Đồng Nai 0
8856 Đinh Thị Quyên THPT Quảng Hà Quảng Ninh 0
8857 Nguyễn Tuấn Vũ THPT Cù Huy Cận Hà Tĩnh 0
8858 Vũ Duy Dương Trường THPT Cát Tiên Lâm Đồng 0
8859 Võ Quốc Anh THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển Cà Mau 0
8860 anh nguyen THPT Quốc Thái An Giang 0
8861 Ngô thị vân THPT Kiến Thuỵ Hải Phòng 0
8862 Nguyễn hồng ngọc THPT An Nghĩa TP HCM 0
8863 Chúc Nguyễn THPT An Nghĩa Hà Nội 0
8864 Nguyễn Nhật Thiên THPT Thống Nhất A Đồng Nai 0
8865 Nguyễn Thị Thanh Nhàn THPT Nam Đàn 1 Nghệ An 0