0123 876 544
Bảng xếp hạng
Thứ hạng Họ và tên Trường Tỉnh/thành phố Điểm
9166 Nguyễn Văn A THPT An Nghĩa TP HCM 0
9167 Nguyễn Trọng Đăng THPT An Nghĩa TP HCM 0
9168 Nguyễn Thị Bích Hường THPT Trần Phú Vĩnh Phúc 0
9169 Nguyen Gia Huy THPT Đốc Binh Kiều Tiền Giang 0
9170 Phạm Hồng Châu THPT Duy Tân Phú Yên 0
9171 Phạm Diệu Linh THPT Lê Quí Đôn- Hà Đông, Hà Nội 0
9172 Lâm Thanh Hằng THPT Cẩm Lý Bắc Giang 0
9173 Nguyễn Thị Hồng Trường THPT Huỳnh Văn Nghệ Bình Dương 0
9174 Mai Công Uẩn THPT Ng Hữu Huân TP HCM 0
9175 Trần Thị Thu Phương THPT Ngọc Tảo Hà Nội 0
9176 Trần Thị Thanh Vân THPT Chuyên - Đại học Vinh Nghệ An 0
9177 Đinh Thị Mỹ Dung THPT Đồ Sơn Hải Phòng 0
9178 lê lú lẩn THPT Lê Lợi Phú Yên 0
9179 Nguyễn Thị Mỹ Hảo THPT Nguyễn Sinh Cung TT - Huế 0
9180 Nguyễn Thu Thảo THPT Đồng Hỷ Thái Nguyên 0