0123 876 544
Bảng xếp hạng
Thứ hạng Họ và tên Trường Tỉnh/thành phố Điểm
9226 hanggggg THPT An Nghĩa TP HCM 0
9227 hanggggg n THPT Thái Hoà Nghệ An 0
9228 dung dung THPT An Nghĩa TP HCM 0
9229 b THPT An Nghĩa TP HCM 0
9230 minh minh THPT An Nghĩa TP HCM 0
9231 Giang Chuyên Hoá ĐH QG Hà Nội Hà Nội 0
9232 dinh thi ha THPT An Nghĩa TP HCM 0
9233 miu miu THPT An Nghĩa TP HCM 0
9234 Hồng Đặng THPT An Nghĩa TP HCM 0
9235 Đặng Hồng THPT An Nghĩa TP HCM 0
9236 Mai Anh THPT An Nghĩa TP HCM 0
9237 Đặng Hồng THPT Ngô Gia Tự - Bắc Ninh Bắc Ninh 0
9238 #%$#^%$&^ THPT An Nghĩa TP HCM 0
9239 Quang Linh THPT An Nghĩa TP HCM 0
9240 dung dung THPT An Nghĩa TP HCM 0