0123 876 544
Bảng xếp hạng
Thứ hạng Họ và tên Trường Tỉnh/thành phố Điểm
9256 nguyễn phạm huyền thanh THPT Lê Hồng Phong TP HCM 0
9257 Vy Vy THPT Hà Nội-Amstecdam Hà Nội 0
9258 Trần hậu tân THPT Phan Đình Phùng Hà Tĩnh 0
9259 Nguyễn Xuân Nhật Hy THPT Thái Phiên Đà Nẵng 0
9260 trần thi thanh hà THPT Nghĩa Dân Hưng Yên 0
9261 Le Ngoc Anh THPT PhanĐăng Lưu TP HCM 0
9262 CHU ĐÌNH LÂM THPT Hoằng Hoá 3 Thanh Hoá 0
9263 Lê Anh Trung THPT Đồng Phú Bình Phước 0
9264 nguyễn hoàng giang THPT Hàng Hải Hải Phòng 0
9265 Ngọc Linh THPT Phú Mỹ Bà Rịa - VT 0
9266 trần thanh phong THPT An Nghĩa TP HCM 0
9267 Nguyễn Thị Lan Anh THPT Bình Thủy Cần Thơ 0
9268 Vương Đức Minh THPT Thanh Thủy Phú Thọ 0
9269 Thanh Huệ Trường THPT Trịnh Hoài Đức Bình Dương 0
9270 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa THPT Diễn Châu 2 Nghệ An 0