0123 876 544
Bảng xếp hạng
Thứ hạng Họ và tên Trường Tỉnh/thành phố Điểm
9256 Nguyễn Xuân Nhật Hy THPT Thái Phiên Đà Nẵng 0
9257 trần thi thanh hà THPT Nghĩa Dân Hưng Yên 0
9258 Le Ngoc Anh THPT PhanĐăng Lưu TP HCM 0
9259 CHU ĐÌNH LÂM THPT Hoằng Hoá 3 Thanh Hoá 0
9260 Lê Anh Trung THPT Đồng Phú Bình Phước 0
9261 nguyễn hoàng giang THPT Hàng Hải Hải Phòng 0
9262 Ngọc Linh THPT Phú Mỹ Bà Rịa - VT 0
9263 trần thanh phong THPT An Nghĩa TP HCM 0
9264 Nguyễn Thị Lan Anh THPT Bình Thủy Cần Thơ 0
9265 Vương Đức Minh THPT Thanh Thủy Phú Thọ 0
9266 Thanh Huệ Trường THPT Trịnh Hoài Đức Bình Dương 0
9267 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa THPT Diễn Châu 2 Nghệ An 0
9268 Nguyễn Kim Chính Trường THPT Huyện Điện Biên Điện Biên 0
9269 Nguyễn Thành Ý THPT An Nghĩa TP HCM 0
9270 Ngi Ngi Trường THPT Võ Minh Đức Bình Dương 0