0123 876 544
Bảng xếp hạng
Thứ hạng Họ và tên Trường Tỉnh/thành phố Điểm
9286 Cao Quý Đồng THPT Lương Thế Vinh Quảng Bình 0
9287 Nguyễn Thị Oanh THPT Quang Trung Hải Phòng 0
9288 phan thanh xuân THPT An Nghĩa TP HCM 0
9289 Dương Hoàng Hảo THPT Đỗ Đăng Tuyển Quảng Nam 0
9290 Danh Mỹ Hạnh THPT BC Nguyễn Việt Dũng Cần Thơ 0
9291 Nguyễn Thị Thuỳ Dương THPT Ngô Thì Nhậm Hà Nội 0
9292 Trương Ngọc Diệu An THPT Lệ Thủy Quảng Bình 0
9293 Diệp nguyễn THPT Xuân Giang Hà Nội 0
9294 Lê Tiến Đạt THPT Ng T M Khai TP HCM 0
9295 Hoàng Hải Phòng Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Lai 0
9296 Hoàng Hải Phòng Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Lai 0
9297 Nicolai Reedzt THPT An Nghĩa TP HCM 0
9298 Lê thị vân THPT Lê Lợi Thanh Hoá 0
9299 Trần Nguyễn Minh Công THPT Chu Văn An Quảng Nam 0
9300 Trần Tuyết Trinh THPT Nguyễn Huệ TT - Huế 0