0123 876 544
Bảng xếp hạng
Thứ hạng Họ và tên Trường Tỉnh/thành phố Điểm
9331 nguyen thi tinh THPT Thanh Chương 1 Nghệ An 0
9332 Trần thị kim ngọc THPT An Phú An Giang 0
9333 Nguyễn Thị Hồng Nhung THPT Nhân Chính Hà Nội 0
9334 Đào Thị Phương THPT Phú Lương Thái Nguyên 0
9335 Nguyễn Quý Nam THPT Đan Phượng Hà Nội 0
9336 Vũ Thị Thanh Chúc THPT An Nghĩa TP HCM 0
9337 Nguyễn Thị Tuyết Trinh THPT Tiểu La - Thái Phiên Quảng Nam 0
9338 Lê Võ Khánh Minh Trường THPT Trịnh Hoài Đức Bình Dương 0
9339 Pham Nhung THPT An Nghĩa TP HCM 0
9340 Lương Công Tiến THPT An Nghĩa Bạc Liêu 0
9341 Nguyễn Thị Diễm My THPT Kiến Tường Long An 0
9342 Begjk THPT An Nghĩa TP HCM 0
9343 lina nguyễn THPT Quốc Oai Hà Nội 0
9344 Nguyễn Ngọc Thoại Ngân THPT Chuyên Long An Long An 0
9345 Hà Mai THPT An Nghĩa TP HCM 0