0123 876 544
Bảng xếp hạng
Thứ hạng Họ và tên Trường Tỉnh/thành phố Điểm
10006 Nguyễn thuh hoa THPT Bến Tắm Hải Dương 0
10007 dinhvanthu THPT Thanh Oai B Hà Nội 0
10008 Trần Bá Tùng THPT Kim Sơn B Ninh Bình 0
10009 Dương Văn Lực THPT Hàm Yên Tuyên Quang 0
10010 Phạm Hồng Sơn THPT Chuyên Trần Phú Hải Phòng 0
10011 PHÙNG DUY Chuyên Hoá ĐH QG Hà Nội Hà Nội 0
10012 Hà Đăng Thắng THPT Ninh Giang Hải Dương 0
10013 Nguyễn Tín Quang Hưng THPT Hoài Đức A Hà Nội 0
10014 Nguyễn Mai Bảo Nhi THPT Chuyên Lam Sơn Thanh Hoá 0
10015 Phan Thị Bích thủy THPT Phạm Văn Đồng Phú Yên 0
10016 Vo Thi Phong THPT Thanh Chương 1 Nghệ An 0
10017 Le Van Anh THPT Hòa Vang Đà Nẵng 0
10018 Nguyễn Thị Hưởng THPT Tố Hữu TT - Huế 0
10019 Nguyễn Thị Kim Anh THPT Hoàng Lệ Kha Thanh Hoá 0
10020 Trịnh Đức Minh THPT Buôn Hồ Đăk Lăk 0