0123 876 544
Bảng xếp hạng
Thứ hạng Họ và tên Trường Tỉnh/thành phố Điểm
10021 Nguyễn Yến THPT Nguyễn Huệ Bà Rịa - VT 0
10022 Vũ Thị Thuỳ Linh THPT Gia Viễn A Ninh Bình 0
10023 Hoàng Thị Thành Tra THPT Nam Đông TT - Huế 0
10024 Nguyễn Ngọc Ánh Trường THPT Ninh Châu -Quảng Ninh Quảng Bình 0
10025 Nguyễn Thị Thanh THPT An Nghĩa TP HCM 0
10026 Phạm Kiều Trang THPT An Nghĩa TP HCM 0
10027 Huỳnh Thị Tường Vy THPT Hồng Ngự 1 Đồng Tháp 0
10028 Nguyễn Thế Hữu THPT Hoàng Mai Nghệ An 0
10029 Nguyễn Thị Yến THPT Bình Xuyên Vĩnh Phúc 0
10030 trần minh thư THPT An Nghĩa TP HCM 0
10031 nguyễn Đăng Quang Trường THPT Võ Minh Đức Bình Dương 0
10032 Đinh Trường Duy THPT Hậu Lộc 4 Thanh Hoá 0
10033 Tran Dang Gia Huy THPT Võ Thị Sáu TP HCM 0
10034 Lê Hoàng Minh THPT Nguyễn Đình Chiểu Bến Tre 0
10035 nguyễn chi THPT Hoa Lư A Ninh Bình 0