0123 876 544
Bảng xếp hạng
Thứ hạng Họ và tên Trường Tỉnh/thành phố Điểm
10036 Đăng Hoàng Lương THPT An Nghĩa TP HCM 0
10037 Trần Xuân Quỳnh THPT An Nghĩa TP HCM 0
10038 Đức Trần THPT An Nghĩa TP HCM 0
10039 Nguyễn hoài an THPT An Nghĩa TP HCM 0
10040 Văn Trông THPT An Nghĩa TP HCM 0
10041 Trung Đỗ THPT An Nghĩa TP HCM 0
10042 Hoàng Thanh Hậu THPT An Nghĩa TP HCM 0
10043 Trần Thị Phương Uyên THPT An Nghĩa TP HCM 0
10044 Đào Tú THPT An Nghĩa TP HCM 0
10045 TRẦN THU HIỀN THPT An Nghĩa TP HCM 0
10046 lê thi thị loan THPT An Nghĩa TP HCM 0
10047 Phạm Quân Bảo THPT An Nghĩa TP HCM 0
10048 Trung Kiên THPT An Nghĩa TP HCM 0
10049 tranminhquang THPT An Nghĩa TP HCM 0
10050 Nguyễn Công Bằng THPT An Nghĩa TP HCM 0