0123 876 544
Bảng xếp hạng
Thứ hạng Họ và tên Trường Tỉnh/thành phố Điểm
10036 Nguyễn thị thu sương THPT NguyễnTrãi Quảng Nam 0
10037 Nguyễn Anh Tuấn THPT Buôn Hồ Đăk Lăk 0
10038 Nguyen Thi Thu Trang THPT Chuyên Bắc Giang Bắc Giang 0
10039 Nguyễn Văn Chinh THPT Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 0
10040 v h q THPT Chu Văn An Hà Nội 0
10041 Đỗ Hoàng Anh THPT Chuyên Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc 0
10042 Nguyễn Thị Trà Giang THPT Số 1 Đức Phổ Quảng Ngãi 0
10043 tran thi thuy trang Trường THPT Bắc Lý Hà Nam 0
10044 Nguyễn Thành Cảnh THPT Phan Bội Châu Quảng Nam 0
10045 Nguyễn Ngọc Huy THPT HoàI Ân Bình Định 0
10046 Hoàng Vũ Đạt THPT Hòa An Cao Bằng 0
10047 nguyen ha phuong THPT Bình Tân TP HCM 0
10048 đỗ hồng phong THPT Nhân Chính Hà Nội 0
10049 Hiesu THPT An Nghĩa TP HCM 0
10050 Giaphuong THPT Yên Dũng 2 Bắc Giang 0