0123 876 544
Bảng xếp hạng
Thứ hạng Họ và tên Trường Tỉnh/thành phố Điểm
10051 Vinh Quang THPT An Nghĩa TP HCM 0
10052 Vi Truong THPT An Nghĩa TP HCM 0
10053 Đỗ Trương Đông Nguyên THPT An Nghĩa TP HCM 0
10054 Mai Trung Kiên THPT An Nghĩa TP HCM 0
10055 Khsnh Nsm THPT An Nghĩa TP HCM 0
10056 vương oanh THPT An Nghĩa TP HCM 0
10057 trần thị phương linh THPT An Nghĩa TP HCM 0
10058 nguyen quoc hanh THPT An Nghĩa TP HCM 0
10059 Hồ Dịu Hòa THPT An Nghĩa TP HCM 0
10060 Mai Phương THPT An Nghĩa TP HCM 0
10061 Phạm Long THPT An Nghĩa TP HCM 0
10062 Nguyễn Thị kim Oanh THPT An Nghĩa TP HCM 0
10063 Dặt Dẹo THPT An Nghĩa TP HCM 0
10064 Nguyễn Thị Khánh Ly THPT An Nghĩa TP HCM 0
10065 Trần Thanh THPT An Nghĩa TP HCM 0