0123 876 544
Bảng xếp hạng
Thứ hạng Họ và tên Trường Tỉnh/thành phố Điểm
10051 Nguyễn Lê Duy THPT Sào Nam Quảng Nam 0
10052 Nguyễn Thị Hồng Thắm THPT Nguyễn Việt Hồng Cần Thơ 0
10053 Tran Gia Lam THPT An Nghĩa TP HCM 0
10054 Nguyễn Thị Nhung THPT An Nghĩa TP HCM 0
10055 nguyen huong giang THPT Phạm Văn Nghị Nam Định 0
10056 nguyen giang THPT Phạm Văn Nghị Nam Định 0
10057 Trần Khánh Linh THPT Hà Huy Tập Hà Tĩnh 0
10058 Trịnh Thiên Trang Chuyên Hoá ĐH QG Hà Nội Hà Nội 0
10059 Nguyễn Thắm THPT An Nghĩa TP HCM 0
10060 Nguyễn Hữu Thắng THPT Hai Bà Trưng TT - Huế 0
10061 Đỗ Tuấn THPT Quan Sơn Thanh Hoá 0
10062 Lê Quỳnh Chi THPT Chuyên Hà Giang Hà Giang 0
10063 Phạm Thị Duyên THPT chuyên tỉnh Hưng Yên Hưng Yên 0
10064 Đỗ Quang Tiến THPT Phước Hòa Bình Dương 0
10065 Nguyễn Thái Thụy Trường THPT Trịnh Hoài Đức Bình Dương 0