0123 876 544
Bảng xếp hạng
Thứ hạng Họ và tên Trường Tỉnh/thành phố Điểm
10081 Đặng Hồng THPT An Nghĩa TP HCM 0
10082 Mai Anh THPT An Nghĩa TP HCM 0
10083 Đặng Hồng THPT Ngô Gia Tự - Bắc Ninh Bắc Ninh 0
10084 #%$#^%$&^ THPT An Nghĩa TP HCM 0
10085 Quang Linh THPT An Nghĩa TP HCM 0
10086 dung dung THPT An Nghĩa TP HCM 0
10087 hong dang THPT An Nghĩa TP HCM 0
10088 Nguyễn THPT Thái Hoà Nghệ An 0
10089 Blah Blah Chuyên ngữ ĐH NN Q. gia Hà Nội 0
10090 trang THPT An Nghĩa TP HCM 0
10091 Steve Vũ Chuyên Hoá ĐH QG Hà Nội Hà Nội 0
10092 nonolong THPT An Nghĩa TP HCM 0
10093 Hồng THPT An Nghĩa TP HCM 0
10094 hồng đặng THPT An Nghĩa TP HCM 0
10095 meomeo THPT An Nghĩa TP HCM 0