0123 876 544
Bảng xếp hạng
Thứ hạng Họ và tên Trường Tỉnh/thành phố Điểm
121 Duong Dang THPT Lạng Giang 1 Bắc Giang 14
122 Lê Bá Đức Anh THPT Triệu Sơn 4 Thanh Hoá 13
123 Nguyễn Tuấn Kiệt THPT Yên Lạc Vĩnh Phúc 13
124 Nguyễn Phạm Nhật Uyễn THPT Thạnh Hóa Long An 13
125 Phan Nguyễn Hoài Triều THPT Hòa Đa Bình Thuận 13
126 Lê Khắc Dương THPT Nguyễn TrãI Tây Ninh 13
127 Thiên Băng THPT THẠCH BÀN Hà Nội 13
128 Ngọc Ánh Nguyễn Thị THPT chuyên tỉnh Hưng Yên Hưng Yên 13
129 Hà Hoàng Hải THPT Trần Quý Cáp Quảng Nam 13
130 Ánh Nga Sôcôla THPT An Nghĩa TP HCM 13
131 Nguyễn phúc cường THPT Đồng Phú Bình Phước 12
132 Lê Hiếu THPT Tùng Thiện Hà Nội 12
133 Đỗ Đức Cường THPT Kim Động Hưng Yên 12
134 Dương Kim ánh THPT Quỳ Châu Nghệ An 12
135 Hoàng Khánh Ngọc THPT An Dương Hải Phòng 12