0123 876 544
Bảng xếp hạng
Thứ hạng Họ và tên Trường Tỉnh/thành phố Điểm
121 Trần Thu Trang THPT Bãi Cháy Quảng Ninh 14
122 trần việt hoàng THPT Chuyên Hà Giang Hà Giang 14
123 Vũ Minh Nga THPT Hà Huy Tập Khánh Hoà 14
124 Đỗ Đại Học THPT Đào Duy Từ Hà Nội 14
125 Vũ Đại An THPT Tây Tiền Hải Thái Bình 14
126 Trần Kỳ Nam THPT Gia Định Bến Tre 14
127 Hoàng Văn Phước THPT Vũng Tàu Bà Rịa - VT 14
128 Lê Bá Đức Anh THPT Triệu Sơn 4 Thanh Hoá 13
129 Nguyễn Tuấn Kiệt THPT Yên Lạc Vĩnh Phúc 13
130 Nguyễn Phạm Nhật Uyễn THPT Thạnh Hóa Long An 13
131 Phan Nguyễn Hoài Triều THPT Hòa Đa Bình Thuận 13
132 Lê Khắc Dương THPT Nguyễn TrãI Tây Ninh 13
133 Trịnh Mỹ Duyên THPT Yên Mô A Ninh Bình 13
134 Thiên Băng THPT THẠCH BÀN Hà Nội 13
135 Ngọc Ánh Nguyễn Thị THPT chuyên tỉnh Hưng Yên Hưng Yên 13